Main menu:

Kostrådgivning vid idrott och träning

Goda resultat bygger alltid på bra balans mellan att äta, träna och vila. Vad och hur du äter och dricker påverkar din prestation under träning, återhämtning och ditt fysiologiska träningssvar. Vi hjälper dig att utforma en personlig kost- och vätskeplan utifrån din idrottsgren, fysiologi och din målsättning både under tränings- och tävlingsperiod.

Rådgivningen varar i 60 minuter och inkluderar även en näringsberäknad analys för att se hur du idag tillgodoser ditt behov av kolhydrater, fett, protein, vätska samt vitaminer och mineraler.