Main menu:

Kostbehandling vid sjukdom/allergi

Kost är en viktig del av behandlingen vid ett flertal tillstånd och sjukdomar. Rätt kost kan förbygga sjukdom och lindra symtom samt medföra att övrig medicinsk behandling optimeras. Vi sjukdom kan mycket förändras både socialt och fysiologiskt. Maten kan plötsligt spela en viktig roll för bra livskvalitet, läkning och tillfrisknande.

Vi utför kostbehandling vid ett flertal sjukdomar så som diabetes, förhöjda blodfetter, högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, matallergi och intolerans, mag- tarmsjukdomar, IBS, övervikt, cancer, ledsjukdomar och lungsjukdomar.

För att kunna erbjuda dig den bästa behandlingen behöver du remiss alternativt utdrag från aktuell journal från behandlande läkare vid dessa tillstånd.